Prizorišča / Venues


 

Plečnikovo letno gledališče Tivoli

za Tivolskim gradom / behind Tivoli Castle, Pod turnom 3

 
 

 

Švicarija kreativni center /
Švicarija Creative Centre

Pod turnom 4

 
 

 

Španski borci

Zaloška 61

 
 

 

Gala hala @Summer garden

Metelkova mesto

Metelkova ulica 6

 
 

 

Božidar

Vilharjeva cesta 11 (v kleti Mladinskega gledališča /
in the basement of Mladinsko Theatre)