Matej Kejžar (SI):

LANGUAGESAUSAGELANGUAGESAUSAGELANGUAGESAUSAGE (LSLSLS)


 

Ponovitev. Ali gre za pojem biti? Kaj je to z navodili, ki nas učijo, kako je treba habituirati zavedanje, da bi se lahko vstavili v ponavljajoče se cikle? Matej Kejžar, ki je v preteklih letih intenzivno oblikoval svoj umetniški pristop v smeri emancipirane oblike plesa - predvsem z zadnjim delom Dance, ki je bilo vključeno v Beneški mednarodni umetniško-arhitekturni festival 2018, ta pristop še naprej razvija skozi LSLSLS. LSLSLS poseže po destabiliziranem okolju. Je upodobitev napetosti. Razkriva pogoje za potrebno spremembo. Ponavljanje pošlje v akcijo - kot tehnični pristop v sferi avdiovizualnih medijev. Medtem ko na eni strani podoba plesa lahko sproži misli, po drugi strani besede in zvok ustvarjajo podobe. Kaj pa, če ni več podob, ki bi vse žive organizme držale skupaj? LSLSLS je odprto okno, ki lahko naredi neskončne procese te napetosti vidne. Prostor napolni z besedami, gibi in zvokom ter s tem, ko pri gledalstvu sproža določene reakcije, predstavlja izziv.


Avtor koncepta, koreograf: Matej Kejžar; plesalca: Mikael Marklund (SE), Matej Kejžar; oblikovalka scene: Petra Veber; glasba: Antonio Vivaldi: Cantate „Cessate, omai Cessate“; produkcija: Pekinpah; partnerji: P.A.R.T.S. Summer Studios, Španski borci – Center kulture; s finančno podporo Mestne občina Ljubljana – oddelka za kulturo


©Petra Veber