Produkcija: Društvo Pekinpah

www.pekinpah.com


KOLOFON

Umetniški vodja: Matej Kejžar

Direktor festivala: Žiga Predan

Kuratorka performansov: Leja Jurišić

Kurator filmov: Miha Možina

Kuratorka glasbe: Špela Tušar

Stiki z javnostjo: Mojca Zupanič

Promocija: Urška Centa

FB & Instagram: Špela Tušar

Twitter: Marko Brumen

Hrana: REPeat

Zunanji: Božidar

Tehnični direktor festivala: Borut Cajnko

Tehnična ekipa: Borut Cajnko technical team & Španski borci technical team 

Producent: Žiga Predan 

Asistentke produkcije: Špela Tušar, Mateja Pezdirc, Nika Švab, Anja Rošker

Koordinatorka prostovoljk: Nika Švab

Prostovoljke: Sara Abrahamsberg, Tara Ukmar, Katja Černe, Maša Grce, Neža Koprivnik, Neja Veternik, Neža Kokalj, Nana Felkar, Dominika Novak, Mojca Podlesek

Avtor besedil: Tibor Hrs Pandur

Avtorici videev: Hana Vodeb, Agata Przygodzka (PL)

Festivalski fotograf: Matija Lukić

Oblikovalec: Boris Balant, Human1st

Produkcija: Pekinpah

Dogodek v Ustvarjalnem centru Švicarija in dogodki na prostem v Parku Tivoliju v sodelovanju z: Mednarodnim grafičnim likovnim centrom (MGLC)

Partner za dogodke v Španski borcih: EN-KNAP / Španski borci

Partnerji: REPeat, Božidar, Fini oglasi

Festival sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana - Oddelek za kulturo, ERASMUS+, Evropski socialni skladi

 

 

Production: Društvo Pekinpah

www.pekinpah.com


CREDITS

Artistic Director: Matej Kejžar

Festival Director: Žiga Predan

Performances curator: Leja Jurišić

Film curator: Miha Možina

Music curator: Špela Tušar

PR: Mojca Zupanič

Street & workshops promotion: Urška Centa

FB & Instagram: Špela Tušar

Twitter: Marko Brumen

Food: REPeat

Outdoor bar: Božidar

Festival Technical Director: Borut Cajnko

Technical team: Borut Cajnko technical team & Španski borci technical team 

Producer: Žiga Predan 

Production assistants: Špela Tušar, Mateja Pezdirc, Nika Švab, Anja Rošker

Volunteers coordinator: Nika Švab

Volunteers: Sara Abrahamsberg, Tara Ukmar, Katja Černe, Maša Grce, Neža Koprivnik, Neja Veternik, Neža Kokalj, Nana Felkar, Dominika Novak, Mojca Podlesek

Copywriter: Tibor Hrs Pandur

Video: Hana Vodeb, Agata Przygodzka (PL)

Festival photographer: Matija Lukić

Design: Boris Balant, Human1st

Production: Pekinpah

Event at Švicarija Creative Center and outdoor events in Park Tivoli in co-operation with International Centre of Graphic Arts (MGLC)

Partner for events at Španski borci: EN-KNAP / Španski borci

Partners: REPeat, Božidar, Fini oglasi

Festival is co-financed by: Ministry of Culture, Republic of Slovenia, City of Ljubljana – Department for Culture, ERASMUS+, European Social Fund